บทความแนะนำ

การดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ต่างๆในระบบโซล่าเซลล์ 1

การดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ต่างๆในระบบโซล่าเซลล์

การดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ต่างๆในระบบโซล่าเซลล์ 3

การดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ต่างๆในระบบโซล่าเซลล์

    โดยปกติ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นระบบโซล่าเซลล์หรือระบบทั่วไป จะเกิดการเสียหายได้ง่ายถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควร ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์เป็นเงินจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียหายของอุปกรณ์ การบำรุงดูแลรักษาระบบให้ทำงานปกติอยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบอีกด้วยควรตรวจเช็คระบบโซล่าเซลล์ว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ ตรวจเช็คทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งควรตรวจสอบส่วนที่ยึดโซล่าเซลล์ โครงเหล็ก น๊อตและสกรูต่างๆให้แน่หนาดีอยู่เสมอควรตรวจเช็คขั้วต่อและจุดเชื่อมของสายไฟจุดต่างๆว่ามีการคลายตัวของขั้วต่อหรือไม่ ถ้ามีควรขันสกรูเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าให้แน่น (ถ้าจะขันสกรูจำเป็นต้องปิดไฟฟ้าในระบบเสียก่อน หรือใช้เครื่องมือที่มีฉนวนสามารถป้องกันไฟฟ้า)ตรวจตรารอบๆและเช็คดูว่าสายไฟที่อยู่ในระบบมีการชำรุดเสียหายหรือไม่ ถ้ามีให้ดำเนินการเปลี่ยนทันที เพราะสายไฟฟ้าที่เสียหายอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้ควรหมั่นล้างทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นประจำเพื่อกำจัดฝุ่นผง ขี้นกหรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งมาลดทอนแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบตัวแผง ทำให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อยลงเกือบ 20 เปอร์เซนต์ การล้างทำความสะอาดควรทำเวลาเช้า ไม่ควรทำเวลากลางวัน เพราะเมื่อกระจกแผงที่ร้อนเจอกับน้ำเย็น อาจจะทำให้กระจกแตกได้ นอกจากนี้ไม่ควรใช้วัสดุที่เป็นฝอยมาขัดคราบสกปรกบนกระจกแผงเพราะอาจจะทำให้กระจกเป็นรอยได้ อุปกรณ์ต่างๆในระบบไม่ควรมีความร้อนสูงเกินไปเพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ ควรระบายความร้อนด้วยห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีตรวจเช็คสายไฟฟ้าตรงขั้วแบตเตอรี่ให้แน่นอยู่เสมอ ถ้ามีการคลายตัว ควรขันให้แน่นสำหรับแบตเตอรี่แบบ SEAL LEAD-ACID (หรือแบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น) ช่วงระยะเวลาหนึ่งควรจะมีการใช้ไฟฟ้าที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่บ้าง ถ้าแบตเตอรี่ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นเวลานานๆจะทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสำหรับแบตเตอรี่แบบ FLOODED LEAD-ACID (หรือแบตเตอรี่ที่ต้องเติมน้ำกลั่น) ควรเติมน้ำกลั่นเป็นประจำอย่างน้อยทำๆ 1เดือน อย่าให้น้ำกลั่นในแบตเตอรี่แห้ง อายุการใช้งานจะสั้นลง และทุกๆ 3-4 เดือนควรจะมีการกระตุ้นแบตเตอรี่โดยวิธีการที่เรียกว่า EQUALIZATION (การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่มากกว่าปกติ ซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้าจะขึ้นอยู่ที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่แต่ละราย) เพื่อจะทำให้ประจุแบตเตอรี่แบบน้ำมีการแลกเปลี่ยนปฏิกิริยาทางเคมีภายใน ทำให้กลับมาคงสถานะสมดุลอีกครั้ง ช่วยยืดอายุแบตให้ยาวนานขึ้น

การดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ต่างๆในระบบโซล่าเซลล์ 2

การดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์

1.ไม่ควรใช้น้ำยาอื่นใดเช็ดแผงโซล่าเซลล์ นอกจากน้ำเปล่า เพราะแผงโซล่าเซลล์ ส่วนภายนอก ประกอบด้วย กระจก และ พลาสติก แต่มีการ กันน้ำด้วย สารเคมีชนิด ซิลิโคน ซึ่งสารเคมีเหล่านี้อาจทำปฏิกิริยากับ น้ำยาที่เช็ดแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งเราไม่ทราบชนิดของสารประกอบที่อยู่ในน้ำยานั้น

2.ไม่ควรให้มีขี้นกติดอยู่บนแผงโซล่าเซลล์ เพราะอาจทำให้บริเวณที่มีมูลนกติดนานๆ ไม่สามารถรับแสงได้ ซึงจะมีปลต่อการไหลเวียนของไฟฟ้าภานในเซลล์ อาจทำให้แผงโซล่าเซล์เสียหายได้

3.ไม่ควรให้มี สัตว์ เช่น วัวหรือหมาเข้าไปในบริเวณแผงโซล่าเซลล์ เพราะ จะทำความเสียหายให้แผงโซล่าเซลล์ได้

4.ไม่ควรให้มีต้นไม้ขึ้นบริเวณแผงโซล่าเซลล์ เพราะจะทำให้แนะสิทธิภาพในการผลิตไฟน้อยลง

5.ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้อยู่ห่างชุมชน เพราะ อาจจะมีสะเก็ดหินหรือ ลูกกระสุนปืนที่คนยิงขึ้นฟ้า ตกใส่ได้

6.ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในที่ที่ดูแลรักษาง่ายๆ 

7.ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้มีทางดับไฟได้ในกรณีที่ เกิดเพลิงไหม้แผง

8.ควรติดตั้งกล้องจับความร้อนบริเวณแผงโซล่าร์เซลล์