Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า,กังหันน้ำไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน


                    กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า
  
    • พลังงานทางเลือกที่ประหยัด ผลิตพลังงานได้ตลอดเวลา 

    • ปลอดภัยไร้มลภาวะ เหมาะสมสำหรับความแรงของน้ำระดับต่ำ

    • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000,CE


     กังหันน้ำแบบคอยาว   กังหันน้ำแบบคอสั้น   กังหันน้ำ 2 ระบบ
  
    กังหันน้ำแบบคอยาว    กังหันน้ำแบบคอสั้น           กังหันน้ำ 2 ระบบ
                     


     ——————————————————————————————————
                   

  เครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizer
  

  
                       

    เป็นเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ มีหน้าที่รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

ในกรณีที่ไฟฟ้าตกจะทำหน้าที่ปรับไฟฟ้าขึ้นและในกรณีที่ไฟฟ้าเกินก็จะทำหน้าที่

ปรับไฟฟ้าลงมาให้อยู่ในสภาวะปรกติ

     ——————————————————————————————————

                     ชุดโซล่าเซลล์ไฟฟ้า 1,000 วัตต์

   ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 300 วัตต์  ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 600 วัตต์

  
            ชุด Solar Cell  300 W.                         ชุด Solar Cell 600 W.

   ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 1,000 วัตต์  ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 1,000 วัตต์

  
       ชุด Solar Cell 1,100 W. Small                 ชุด Solar Cell 1,100 W. Big

   ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 2,000 วัตต์  ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 2,000 วัตต์

     
     ชุด Solar Cell 2,200 W. Small               ชุด Solar Cell 2,200 W. Big

     ——————————————————————————————————

                              ชุดติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า

 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 100 วัตต์  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 300 วัตต์
   
              ชุด Wind Turbine 100 W.                ชุด Wind Turbine 300 W.

 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 200/12 วัตต์  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 200/24 วัตต์
        
 
        ชุด Wind Turbine 200/12 W.              ชุด Wined Turbine 200/24 W.

 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 400 วัตต์  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 500 วัตต์

           
  ชุด Wind Turbine 400 W.                    ชุด Wind Turbine 500 W.

  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 1,000 วัตต์  กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2,000 วัตต์
  
     
    ชุด Wind Turbine 1,000  W.                ชุด Wind Turbine 2,000  W.

  
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 3,000 วัตต์

         ชุด Wind Turbine 3,000 W.


 หมายเหตุ

* สถานศึกษา มูลนิธิ วัดหรือสำนักสงฆ์ หน่วยงานรัฐ มีส่วนลดเป็นพิเศษ  

* ค่าขนส่งขึ้นกับจำนวนสินค้าที่สั่งและชนิดของสินค้า โปรดสอบถาม

* สินค้าหากซื้อเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นงานโปรเจค โปรดสอบถาม 


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่      +++ วิธีชำระเงิน +++

มือถือ : 088-0966660, 096-6956067  ออฟฟิศ/แฟกซ์ : 077-600779  

เปิดเวลาทำการ  08.30 - 18.00 น.   จันทร์ - อาทิตย์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เลขที่ 5/1 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

E-mail : natural-energy@hotmail.com ,  sale.nteth@hotmail.com 

http:// www.naturalenergyth.com    Line ID: nteth, 0966956067