โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ปัจจุบันได้มีการนำ

พลังงานแสงอาทิตย ์หรือ SOLAR SELL มาประยุกต์ใช้งานกับระบบแสงสว่างไฟ

สนามสวนสาธารณะรวมไปถึงไฟส่องถนนในหลายภูมิภาคพื้นที่ห่างไกลระบบไฟฟ้า
 
เนื่องจากการประหยัดพลังงานหรือพลังงานทดแทนมีความสำคัญในการดำเนินชีวิต

ปจุบันมากยิ่งขึ้น เพราะกระบวนการในการออกแบบระบบรวมไปถึงการติดตั้ง

สะดวกมากขึ้น

ดูรายละเอียดและสเปคของสินค้าได้โดยคลิ๊กที่รูปสินค้าได้


           NSS480A

                       NES240A —— NSS240A                              NES480A —— NSS480A       


        NSS240B    NSS800B 

                        NES240B —— NSS240B                              NES800B —— NSS100E       


        NSS-15HP     NSS-15HP 

                       NES-15HP   —— NSS-15HP                        NES-30HP —— NSS-15HP     
 

 หมายเหตุ

* สถานศึกษา มูลนิธิ วัดหรือสำนักสงฆ์ หน่วยงานรัฐ มีส่วนลดเป็นพิเศษ  

* ค่าขนส่งขึ้นกับจำนวนสินค้าที่สั่งและชนิดของสินค้า โปรดสอบถาม

* สินค้าหากซื้อเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นงานโปรเจค โปรดสอบถาม 
     —————————————————————————————

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แตกต่างจากที่อื่น อย่างไร

   1. เราใช้หลอด LED ที่มีมุมกระจายแสงสูงถึง 120  องศา ซึ่งทำให้ความสว่างกินพื้นที่

กว้างไม่กระจุกตัวแน่นอนว่า LED แบบนี้ แพงครับ

   2. อัตราการกินไฟต่ำมากๆ เช่น บนความสว่างที่เทียบเท่าหลอดฟลูออเรสเซ้นท์18 W.

แบบเดิมๆ แต่ LED ที่เราใช้กินไฟเพียง 3 W. เท่านั้น 
(รุ่น NES240A) save ลง ถึง 6 เท่า   

   3. ความคงทน และ ความเสื่อมต่ำมาก อายุการใช้งานระดับ 100,000 ชั่วโมง ด้วย

เทคโนโลยี
LED ของไต้หวันครับ

   4. การจัดเรียง LED เราเรียงลงแผ่น PCB อย่างด ีไม่มีการใช้พลาสติกหรือหนักกว่า

นั้นบางแห่ง ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดด้วยซ้ำ

   5.เราใช้ Solar Cell แบบ mono crystalline เกรด A ที่มี CE standard , IEC ,และผลิตตาม

มาตรฐาน ISO เท่านั้น

   6.อุปกรณ์ควบคุมการทำงานเป็นแบบ PWM (Pulse width Modulate) มั่นใจได้ใน

ระบบการชาร์จไฟ

   7. ตู้ควบคุมการทำงานใช้แบบเหล็กหนาพิเศษ กันสนิมและกัดกร่อนได้ดี และมี

Lock ในตัว 2 ขั้นตอน

   8. เสาเหล็กชุบซิงค์อย่างดี ไม่ใช่เสาเหล็กทาสีบรอนซ์

   9. ออกแบบระบบและการสำรองไฟตามหลักวิศวกรรม การันตีได้ว่าไฟติดสว่างถึง

เช้าอย่างแน่นอน ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเรามีการคำนวณเผื่อไว้ทั้งหมด (ใช้หลอด

อย่างดีที่สุดคือกินไฟต่ำแต่ความสว่างสูงการสำรองไฟจึงมีความแน่นอนมากว่าจะเปิด


ได้ถึงเช้า) เนื่องจากกินไฟน้อยนี่เองทำให้เปิดได้ถึงเช้าแน่นอนและทุกวันจะไม่มีข้อ

อ้างจากเราว่าวันนี้ฝนตกหรือเมฆครึ้มทำให้เปิดได้ไม่ถึงเช้า
     —————————————————————————————

คำถาม-คำตอบ ที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน
              
  1.โคมไฟแต่ละรุ่นมีความสว่างเท่าไหร่ เทียบกับหลอดแบบFluorescent แบบเดิม

ได้หรือไม่
?
 
   ตอบ  โคม LED แต่ละชนิดถูกผลิตมาเพื่อใช้แทนหลอดโคมไฟถนนแบบเดิมๆ

โดยเฉพาะ

             โดยแบบรุ่น NES240A = Flourescent 18 W.

            NES480A = Flourescent 36 W.

            NES240B = Flourescent 18 W.   
  
            NES800B แทนหลอดแบบ 150 W.แต่ความสว่างจะน้อยกว่าประมาณ 20-30 %  
     —————————————————————————————

  2.ทำไมจึงใช้ระบบ LED ? และถ้าต้องการโคมไฟถนนที่เป็นหลอด Fluorescent

ได้หรือไม่ ?

   ตอบ  LED เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ให้ความสว่างสูงในอัตราการกินไฟที่ต่ำมากจึงทำ

ให้สามารถลดต้นทุนการสูญเสีย กล่าวคือ เมื่อหลอดไฟกินพลังงานน้อยลงก็ใช้แผง

โซล่าเซลล์เล็กลง แบตเตอรี่เล็กลง ตู้ควบคุมก็เล็กลงขนาดอุปกรณ์ต่างๆก็เล็กลงไป

ด้วย การดูแลบำรุงรักษาน้อยลง และราคาก็ถถูกตามขนาดแต่ประสิทธิภาพในการทำ

งานสูง จึงเป็นสาเหตุ ทำให้หลอดไฟ LED ถูกนำมา ทดแทนหลอดไฟแบบทั่วไป
     —————————————————————————————

 3. ขนาดความสูงของเสาสามารถกำหนดได้หรือไม่ ?

   ตอบ กำหนดได้ตามความต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม เราได้คำนวณไว้แล้วในระดับ

ที่เหมาะสมจึงขอแนะนำให้ใช้ขนาดความสูงตามที่ระบุไว้ในเสปคจะดีที่สุดเนื่องจาก

ความสว่างที่พื้นจะไม่น้อยเกินไป

     —————————————————————————————

 4. โคมไฟถนนโซล่าร์เซลสามารถดัดแปลงใช้กับโคมไฟถนนเดิมที่มีอยู่ได้หรือไม่ ?

    ตอบ ได้ โดยการดัดแปลงระบบเพียงเล็กน้อย โปรดโทรสอบถาม
     —————————————————————————————

 5.  โคมไฟถนนโซล่าร์เซลสามารถใช้กับหลอดแสงจันทร์ได้หรือไม่ ?

    ตอบ หลอดแสงจันทร์กินไฟตั้งแต่ 150 - 400 W ไม่อาจนำโซล่าร์เซลล์มาใช้กับ

หลอดเหล่านี้ได้ เนื่องจากจะไม่มีเนื้อที่พอในการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ และทำได ้

ยากอย่างไรก็ตามหากใช้กับหลอดแบบ 150 W. อาจใช้รุ่น NES 800B พอจะทดแทน

ได้แต่ความสว่างก็อาจด้อยลงบ้าง ราวๆ 20-30% เทคโนโลยี่ล่าสุด NES-15HP 

สามารถใช้แทนหลอดขนาด 150 W. ได้ และ NES-30 HP สามารถใช้แทนหลอด

250 W. ได้


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่     »» วิธีชำระเงิน ««

62/69 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

มือถือ : 088-0966660  เวลา  08.00-20.00 น. จันทร์-อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุด

E-mail : natural-energy@hotmail.com     www.naturalenergyth.com