Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซล่าเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,ไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน,ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์,ราคาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

                ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
 

   โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ปัจจุบันได้มีการนำ

พลังงานแสงอาทิตย ์หรือ SOLAR SELL มาประยุกต์ใช้งานกับระบบแสงสว่างไฟ

สนามสวนสาธารณะ รวมไปถึงไฟส่องถนนในหลายภูมิภาคพื้นที่ห่างไกลระบบไฟฟ้า

  เนื่องจากการประหยัดพลังงานหรือพลังงานทดแทนมีความสำคัญในการดำเนินชีวิต

ปจุบันมากยิ่งขึ้น เพราะกระบวนการในการออกแบบระบบรวมไปถึงการติดตั้งสะดวก

มากขึ้น

ดูรายละเอียดและสเปคของสินค้าได้โดยคลิ๊กที่รูปสินค้าได้

   ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์     ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์


  ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์    ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

                    NES-180                                         NES-240

  ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์    ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

                    NES-360                                         NES-480

   ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์    ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

                        NES-600                                       NES-800      

   ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์    ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

                       NES-15HP                                       NES-30HP  


   ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์    ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
 
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

 หมายเหตุ

* สถานศึกษา มูลนิธิ วัดหรือสำนักสงฆ์ หน่วยงานรัฐ มีส่วนลดเป็นพิเศษ  

* ค่าขนส่งขึ้นกับจำนวนสินค้าที่สั่งและชนิดของสินค้า โปรดสอบถาม

* สินค้าหากซื้อเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นงานโปรเจค โปรดสอบถาม 

     ——————————————————————————————————

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แตกต่างจากที่อื่น อย่างไร

   1. เราใช้หลอด LED ที่มีมุมกระจายแสงสูงถึง 120  องศา ซึ่งทำให้ความสว่างกิน

พื้นที่กว้างไม่กระจุกตัวแน่นอนว่า LED แบบนี้ แพงครับ

   2. อัตราการกินไฟต่ำมากๆ เช่น บนความสว่างที่เทียบเท่าหลอดฟลูออเรสเซ้นท์

18 W. แบบเดิมๆ แต่ LED ที่เราใช้กินไฟเพียง 3 W. เท่านั้น  (รุ่น NES240) 

save ลง ถึง 6 เท่า   

   3. ความคงทน และความเสื่อมต่ำมากอายุการใช้งานระดับ 100,000 ชั่วโมง

 ด้วยเทคโนโลยี
LED ของไต้หวันครับ

   4. การจัดเรียง LED เราเรียงลงแผ่น PCB อย่างดไม่มีการใช้พลาสติกหรือหนักกว่า

นั้นบางแห่ง ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดด้วยซ้ำ

   5.เราใช้ Solar Cell แบบ mono crystalline เกรด A ที่มี CE standard , IEC,และ

ผลิตตามมาตรฐาน ISO เท่านั้น

   6.อุปกรณ์ควบคุมการทำงานเป็นแบบ PWM (Pulse width Modulate) มั่นใจได้ใน

ระบบการชาร์จไฟ

   7. ตู้ควบคุมการทำงานใช้แบบเหล็กหนาพิเศษ กันสนิมและกัดกร่อนได้ดีและมี 

Lock ในตัว 2 ขั้นตอน

   8. เสาเหล็กชุบซิงค์อย่างดี ไม่ใช่เสาเหล็กทาสีบรอนซ์

   9. ออกแบบระบบและการสำรองไฟตามหลักวิศวกรรมการันตีได้ว่าไฟติดสว่างถึง

เช้าอย่างแน่นอน ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเรามีการคำนวณเผื่อไว้ทั้งหมด (ใช้หลอด

อย่างดีที่สุดคือกินไฟต่ำแต่ความสว่างสูงการสำรองไฟจึงมีความแน่นอนมากว่าจะ

เปิด
ได้ถึงเช้า) เนื่องจากกินไฟน้อยนี่เองทำให้เปิดได้ถึงเช้าแน่นอนและทุกวันจะไม่มี

ข้ออ้างจากเราว่าวันนี้ฝนตกหรือเมฆครึ้มทำให้เปิดได้ไม่ถึงเช้า

     ——————————————————————————————————

คำถาม-คำตอบ ที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน
              
  1.โคมไฟแต่ละรุ่นมีความสว่างเท่าไหร่ เทียบกับหลอดแบบ Fluoresce แบบ

เดิมได้หรือไม่
?
 
   ตอบ  โคม LED แต่ละชนิดถูกผลิตมาเพื่อใช้แทนหลอดโคมไฟถนนแบบเดิมๆ

โดยเฉพาะ

           โดยแบบรุ่น NES-240 = Flourescent 18 W.

            NES-480 = Flourescent 36 W.

            NES-240 = Flourescent 18 W.   
  
            NES-800 แทนหลอดแบบ 150 W. แต่ความสว่างจะน้อยกว่าประมาณ

20-30 %  

     ——————————————————————————————————

  2.ทำไมจึงใช้ระบบ LED ? และถ้าต้องการโคมไฟถนนที่เป็นหลอดFluorescent 

ได้หรือไม่ ?

   ตอบ  LED เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ให้ความสว่างสูงในอัตราการกินไฟที่ต่ำมากจึงทำ

ให้สามารถลดต้นทุนการสูญเสีย กล่าวคือ เมื่อหลอดไฟกินพลังงานน้อยลงก็ใช้แผง

โซล่าเซลล์เล็กลง แบตเตอรี่เล็กลงตู้ควบคุมก็เล็กลงขนาดอุปกรณ์ต่างๆก็เล็กลงไป

ด้วย การดูแลบำรุงรักษาน้อยลง และราคาก็ถูกตามขนาดแต่ประสิทธิภาพในการ

ทำงานสูง จึงเป็นสาเหตุ ทำให้หลอดไฟ LED ถูกนำมา ทดแทนหลอดไฟแบบทั่วไป

     ——————————————————————————————————

 3. ขนาดความสูงของเสาสามารถกำหนดได้หรือไม่ ?

   ตอบ กำหนดได้ตามความต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม เราได้คำนวณไว้แล้วในระดับ

ที่เหมาะสมจึงขอแนะนำให้ใช้ขนาดความสูงตามที่ระบุไว้ในเสปคจะดีที่สุดเนื่องจาก

ความสว่างที่พื้นจะไม่น้อยเกินไป


     ——————————————————————————————————

 4. โคมไฟถนนโซล่าร์เซลสามารถดัดแปลงใช้กับโคมไฟถนนเดิมที่มีอยู่

ได้หรือไม่ ?

    ตอบ ได้ โดยการดัดแปลงระบบเพียงเล็กน้อย โปรดโทรสอบถาม

     ——————————————————————————————————

 5.  โคมไฟถนนโซล่าร์เซลสามารถใช้กับหลอดแสงจันทร์ได้หรือไม่ ?

    ตอบ หลอดแสงจันทร์กินไฟตั้งแต่ 150 - 400 W ไม่อาจนำโซล่าเซลล์มาใช้กับ

หลอดเหล่านี้ได้ เนื่องจากจะไม่มีเนื้อที่พอในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และทำได ้

ยากอย่างไรก็ตามหากใช้กับหลอดแบบ 150 W. อาจใช้รุ่น NES-800 พอจะทดแทน

ได้แต่ความสว่างก็อาจด้อยลงบ้าง ราวๆ 20-30% เทคโนโลยี่ล่าสุด NES-15HP 

สามารถใช้แทนหลอดขนาด 150 W. ได้ และNES-30 HP สามารถใช้แทนหลอด 

250 W. ได้


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่       +++ วิธีชำระเงิน +++

มือถือ: 088-0966660 (true), 098-6647978 (AIS) เวลาทำการ 08.30 - 18.00 น. 

เปิด จันทร์ - เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์  Office/Fax : 077-600779, 096-6956067

เลขที่ 5/1 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

E-mail : natural-energy@hotmail.com ,  sale.nteth@hotmail.com 

http:// www.naturalenergyth.com    ID Line : nteth