Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน

ยินดีต้อนรับสู่


                         
Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน


 เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้  (NATURAL-ENERGY)

     เป็นศูนย์จำหน่ายและติดตั้ง กังหันลมผลิตไฟฟ้า  แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสง

อาทิตย์์ กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า อินเวอเตอร์ Pure Sine Wave เครื่องควบคุมการชาร์จ

แบตเตอรี่ Deepcycle ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

และสินค้าเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอื่นๆ แบบครบวงจร  

                     กังหันลมผลิตไฟฟ้า

หมวดกังหันลมผลิตไฟฟ้า 

   คลิ๊กดูรายละเอียด »»» กังหันลมผลิตไฟฟ้า    


          Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน
  Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน   Naturalenergyth(เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า

สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย ( สรุปสภาพอากาศ) »»  

 ชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้า »»  โปรโมชั่น แผงโซล่าเซลล์

  Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน  Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน
  
     
    ชุด Wind Turbine 1,000  W.                ชุด Wind Turbine 2,000  W.
     ——————————————————————————————————
                Natural-Energy (เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมแนวตั้ง vertical

หมวดกังหันลมแนวแกนตั้งผลิตไฟฟ้า 

           Natural-Energy (เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมแนวตั้ง vertical      Natural-Energy (เนเชอรัล-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมแนวตั้ง vertical

     ——————————————————————————————————
                      แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์


 โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซล่า solar cell

  คลิ๊กดูรายละเอียด »»» แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์    มีตั้งเเต่ขนาด 5-300 วัตต์

                Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์,โซล่าเซลล์,โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์,กังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน

 ชุดโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า »»  โปรโมชั่น แผงโซล่าเซลล์

   ชุดโซล่าเซลล์ 300 วัตต์  ชุดโซล่าเซลล์ 600 วัตต์

  
            ชุด Solar Cell  300 W.                            ชุด Solar Cell 600 W.


 โปรโมชั่นชุดโซล่าเซลล์

            • เรามีชุดโปรโมชั่นโซล่าเซลล์ ชุดสุดคุ้มให้เลือก »»  แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

     ——————————————————————————————————
                   กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า

หมวดกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า

 
  คลิ๊กดูรายละเอียด »»» กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า

       กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า แบบคอยาว    กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า แบบคอสั้น     กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า 2 ระบบ
  
     กังหันน้ำแบบคอยาว    กังหันน้ำแบบคอสั้น             กังหันน้ำ 2 ระบบ         
 
     ——————————————————————————————————
                           เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ

  หมวดเครื่องควบคุมการชาร์จ ชาร์จเจอร์ คอนโทรลเลอร์ Solar Charge

   คลิ๊กดูรายละเอียด »»» เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ    


    เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ   เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ
 

     ——————————————————————————————————
                      อินเวอร์เตอร์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

  หมวดเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter


                    อินเวอร์เตอร์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า      อินเวอร์เตอร์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า


 
Inverter Modified Sine Wave คลิ๊กดูรายละเอียด »»» อินเวอร์เตอร์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

 
Inverter Pure Sine Wave คลิ๊กดูรายละเอียด »»» อินเวอร์เตอร์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 

     ——————————————————————————————————
                  เครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizer

  เครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizer เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

   
คลิ๊กดูรายละเอียด »»» เครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizer    

เครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizerเครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizerเครื่องควบคุมแรงดัน Stabilizer
                       
     ——————————————————————————————————
                                     แบตเตอรี่ Deep Cycle

   คลิ๊กดูรายละเอียด »»» แบตเตอรี่ Deep Cycle

ชนิด Deep Cycle สำหรับใช้กับ Solar Cell กังหันลมผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะ

                          แบตเตอรี่ Deep Cycle

     ——————————————————————————————————

                  ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

    คลิ๊กดูรายละเอียด »»» ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์    


     ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์   ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์


     ——————————————————————————————————
               ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
 
 คลิ๊กดูรายละเอียด »»» ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์    


        ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

  ——————————————————————————————————
           ป้ายจราจร ป้ายเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์

 คลิ๊กดูรายละเอียด »»» ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  

            ป้ายจราจร ป้ายเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์  กระจกโค้ง Wide Lens  ป้ายลดความเร็ว 30 พลังงานแสงอาทิตย์สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่       +++ วิธีชำระเงิน +++

มือถือ: 088-0966660 (true), 098-6647978 (AIS) เวลาทำการ 08.30 - 18.00 น. 

จันทร์ - เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์  Office/Fax : 077-600779, 096-6956067

เลขที่ 5/1 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

E-mail : natural-energy@hotmail.com ,  sale.nteth@hotmail.com 

http:// www.naturalenergyth.com    ID Line : nteth