แผงโซล่าเซลล์หมุนตามเเสงดวงอาทิตย์

In Stock - รหัสสินค้า: ไม่ระบุ.

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/energy/domains/naturalenergyth.com/public_html/wp-content/themes/hosoren/woocommerce/single-product/meta.php on line 16

  รับทำโปรเจคนักศึกษาทุกระดับ

    รับทำโปรเจค ให้คำปรึกษา รับออกแบบ โครงงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทน กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวนอนและแนวตั้ง หรือโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี โปรเจคกลุ่ม โปรเจคเดี่ยว ทางเรารับทำชิ้นงานเเละมีเล่ม 5 บท 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อทําการออกแบบระบบควบคุมการหมุนของแผงโซลาล์เซลล์เพื่อให้แผงโซลาร์

เซลล์ได้รับแสงที่มีความเข้มของแสงมากที่สุด

2. เพื่อศึกษาการประมวลผลความเข้มแสงเพื่อใช้เปอนเซ็นเซอร์ในการหาทิศทางของดวงอาทิตย์

3. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมพิกัดของโซลาร์เซลล์ภาครับแสงอาทิตย์

4. เพื่อศึกษาการควบคุมสเตปปิ้งมอเตอร์ (STEPPING MOTOR) โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

 

ขอบขายของงาน

1. ศึกษาการทํางานของเซนเซอร์ (SENSOR) แสงแบบต่างๆ ไอซีเปรียบเทียบแรงดันและสเต็ปปิ้งมอเตอร์

2. ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของสเตปปิ้งมอเตอรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

3. ทําการออกแบบกลไกในการเคลื่อนพิกัดของสเตปปิ้งมอเตอร์เพื่อหมุนแผงโซลาร์เซลล์ให้ปรับทิศทางตามแสงอาทิตย์เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด

4. ทําการสร้างอุปกรณ์ตอนแบบทั้งหมดและทดสอบเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์

 

แผงโซล่าเซลล์หมุนตามเเสงดวงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์หมุนตามเเสงดวงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์หมุนตามเเสงดวงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์หมุนตามเเสงดวงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์หมุนตามเเสงดวงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์หมุนตามเเสงดวงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์หมุนตามเเสงดวงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์หมุนตามเเสงดวงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์หมุนตามเเสงดวงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์หมุนตามเเสงดวงอาทิตย์