เจนเนเรเตอร์กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2KW., 3 KW.

In Stock - รหัสสินค้า: ไม่ระบุ.

     เจนเนเรเตอร์กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2KW., 3 KW.

 

     ราคา เจนเนเรเตอร์กังหันลมผลิตไฟฟ้า 3 KW 36,500 บาท

     ราคา เจนเนเรเตอร์กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2 KW 32,500 บาท

       *** ราคาไม่รวม VAT 7%

     *** ราคาไม่รวมขนส่ง

 

– แรงดันเอาท์พุท 48V-220V-240V-360V-380V

– ความเร็วรอบต่ำ 300-350 RPM

– ขดลวดทองแดง 100 %

 

เจนเนเรเตอร์กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2KW., 3 KW. เจนเนเรเตอร์กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2KW., 3 KW. เจนเนเรเตอร์กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2KW., 3 KW. เจนเนเรเตอร์กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2KW., 3 KW. เจนเนเรเตอร์กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2KW., 3 KW. เจนเนเรเตอร์กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2KW., 3 KW.