ชุดติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าแกนตั้ง 500 วัตต์ VERTICAL ON GRID POWER SYSTEM

In Stock - รหัสสินค้า: ไม่ระบุ.

ชุดติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าแกนตั้ง On Grid SYSTEM

 

ชุดติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าแกนตั้ง 500 วัตต์ VERTICAL ON GRID POWER SYSTEM

    • กังหันลมผลิตไฟฟ้าแกนตั้ง 500 วัตต์+เครื่องควบคุมการชาร์จ

    • เสากังหันลมผลิตไฟฟ้าสูง 8 เมตร+ฐานราก

    • POWER INVERTER PURE SINE 1,000 W. HYBRID

    • PROTECTION WIND TURBINE COMBINER BOX

 

    ราคาชุดติดตั้ง 000,000 บาท

       *** ราคาไม่รวม VAT 7%

     *** ราคาไม่รวมขนส่ง

     *** ราคาไม่รวมติดตั้ง