กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้ง 100-300 วัตต์

In Stock - รหัสสินค้า: ไม่ระบุ.

  ราคา กังหันลมผลิตไฟฟ้าแกนตั้ง+คอลโทรลชาร์จ 100 วัตต์ 25,000 บาท

       *** ราคาไม่รวม VAT 7%

     *** ราคาไม่รวมขนส่ง

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้ง 100-300 วัตต์ 1 กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้ง 100-300 วัตต์ 2 กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้ง 100-300 วัตต์ 4 กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้ง 100-300 วัตต์ 5 กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้ง 100-300 วัตต์ 7 กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้ง 100-300 วัตต์ 6

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้ง 100-300 วัตต์ 3