กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าแบบคอยาว

In Stock - รหัสสินค้า: ไม่ระบุ.

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/energy/domains/naturalenergyth.com/public_html/wp-content/themes/hosoren/woocommerce/single-product/meta.php on line 16

กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า

 

ราคากังหันน้ำผลิตไฟฟ้า คอยาว

   600 วัตต์ HEAD 10-20 M (3″)           12,220 บาท

   1,000 วัตต์ HEAD 20-25 M (3″)         13,520 บาท

   1,500 วัตต์ HEAD 20-25 M (3.5″)        14,820 บาท

   2,000 วัตต์ HEAD 25 M ขึ้นไป (3.5″)     16,640 บาท

   3,000 วัตต์ HEAD 30 M ขึ้นไป (3.5″)     19,110 บาท

   5,000 วัตต์ HEAD 30 M ขึ้นไป (3.5″)    43,000 บาท

       *** ราคาไม่รวม VAT 7%

     *** ราคาไม่รวมขนส่ง

 

รายละเอียดทางเทคนิค

    สร้างทางน้ำไหลกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าแบบคอยาวตามดังภาพ โดยให้มีทางน้ำออก กว้าง ประมาณ 30 ซม. โดยให้ปลายทางน้ำออกอยู่ต่ำกว่า แนวทางน้ำไหลอย่างน้อย 1.5 เมตร วางกังหันน้ำบนช่องทางไหลของทางน้ำออก ดังภาพ เท่านี้ก็มีไฟฟ้าใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้เลยแต่ต้องพิจารณาถึงแรงที่ได้จากเครื่องปั่นไฟให้อยู่ในช่วงของ 160-240 โวลท์หาก ไม่แน่ใจควรใช้กับเครื่องปรับโวลล์คงที่ (STABILIZER) 

 

กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า