กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าแบบคอสั้น

In Stock - รหัสสินค้า: ไม่ระบุ.

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/energy/domains/naturalenergyth.com/public_html/wp-content/themes/hosoren/woocommerce/single-product/meta.php on line 16

รายละเอียดทางเทคนิค

    เป็นแบบชนิด เพียวตัน (PELTON) ขนาดของเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าตั้งแต่ 600 วัตต์ขึ้นไปมีกำลังไฟฟ้าขาออก 220 โวลล์ แบบ SINGEL PHASEโดยเจนเนอร์เรเตอร์ผลิตไฟฟ้ามีรอบที่ 1,500 รอบต่อนาที

 

กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า

 

ราคากังหันน้ำผลิตไฟฟ้า คอสั้น

   600 วัตต์ HEAD 10-20 M (3″)           11,570 บาท

   1,000 วัตต์ HEAD 20-25 M (3″)         12,870 บาท

   1,500 วัตต์ HEAD 20-25 M (3.5″)        14,170 บาท

   2,000 วัตต์ HEAD 25 M ขึ้นไป (3.5″)     15,990 บาท

   3,000 วัตต์ HEAD 30 M ขึ้นไป (3.5″)     18,460 บาท

   5,000 วัตต์ HEAD 30 M ขึ้นไป (3.5″)    42,500 บาท

       *** ราคาไม่รวม VAT 7%

     *** ราคาไม่รวมขนส่ง

 

กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า

 

     การเลือกชนิดและขนาดของกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าแบบคอสั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของแหล่งน้ำเป็นหลัก เช่น ปริมาณ และความสูงของน้ำ กังหันน้ำชนิดนี้ต้องพิจารณาความสูงของน้ำและปริมาณของน้ำ ยกตัวอย่างเช่น หากน้ำมีระดับความสูง 5 เมตรและมีปริมาตรน้ำโดยประมาณ 500-600 ลิตรต่อนาที สามารถใช้กับกังหันน้ำผลิตไฟฟ้ารุ่น 600 -1000 วัตต์ โดยติดตั้งกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าให้ต่ำกว่าระดับน้ำและต่อท่อน้ำเข้ากังหันน้ำเมื่อเปิดวาล์วน้ำแรงดันน้ำจะไปดันกังหันซึ่งจะมีจำนวน 14- 16 ใบ (WATER TURBINE) และกังหันก็จะหมุนเจนเนอร์เรเตอร์และทำให้ผลิตไฟฟ้าออกมาไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) สามารถใช้กับเครื่องไฟฟ้าได้เลยแต่ต้องพิจารณาถึงแรงที่ได้จากเครื่องปั่นไฟให้อยู่ในช่วงของ 160-240 โวลล์หากไม่แนใจควรใช้กับเครื่องปรับโวลล์คงที่ (STABILIZER) 

กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า