ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 30 วัตต์

Back to Portfolio

Project Desciption

  • Client: จุดชมวิวแหลมหัวโม่ง-คอกวางต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
  • Date: 01/12/2019
  • Skill: ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 30 วัตต์
  • Live demo:
  • Categories:
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 30 วัตต์