โรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์

Back to Portfolio

Project Desciption

  • Client: ศูนย์เรียนรู้ฯ ดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์ อ.เมือง จ.ระนอง
  • Date: 10/03/2017
  • Skill: โรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์
  • Live demo:
  • Categories:
โรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์