ชุดติดตั้งกังหันลมแนวตั้งผลิตไฟฟ้า 400 วัตต์

Back to Portfolio

Project Desciption

  • Client: ศูนย์วิยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  • Date: 10/08/2017
  • Skill: ชุดติดตั้งกังหันลมแนวตั้งผลิตไฟฟ้า 400 วัตต์
  • Live demo:
  • Categories:
ติดตั้งกังหันลมแนวตั้งผลิตไฟฟ้า 400 วัตต์