ชุดติดตั้งกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า 3,000 วัตต์

Back to Portfolio

Project Desciption

  • Client: ศศช.แม่ฟ้าหลวง บ.ทีผะแหล่ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
  • Date: 07/06/2018
  • Skill: ชุดติดตั้งกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า 3,000 วัตต์
  • Live demo:
  • Categories:
กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า 3,000 วัตต์