ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้ง 1 กิโลวัตต์

Back to Portfolio

Project Desciption

  • Client: ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
  • Date: 01/04/2019
  • Skill: ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้ง 1 กิโลวัตต์
  • Live demo:
  • Categories:
กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้ง Wind Turbine Vertical