ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าแกนตั้ง 400 วัตต์

Back to Portfolio

Project Desciption

  • Client: ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
  • Date: 01/12/2019
  • Skill: ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าแกนตั้ง 400 วัตต์
  • Live demo:
  • Categories:
ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าแกนตั้ง 400 วัตต์