บทความแนะนำ

พลังงานแสงอาทิตย์ คือ อะไร 1

พลังงานแสงอาทิตย์ คือ อะไร

พลังงานแสงอาทิตย์ คือ อะไร 3

พลังงานแสงอาทิตย์ คือ อะไร

     โซล่าเซลล์ แผงโซล่า SOLAR คือ เครื่องแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วนำไฟฟ้าที่ได้ไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟ้าต่างๆพลังงานไฟฟ้าที่ได้ เป็นแรงดันไฟ้ากระแสตรง (DC) ถ้าเหลือจากการใช้แล้วเราก็ยังสามารถเก็บพลังงานเหล่านั้นสำรองใช้ในวันต่อไป โดยเก็บพลังงานที่ได้ไว้ในแบตเตอรี่กล่าวคือ แผงโซล่าเซลล์ที่มีกำลังวัตต์สูงสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากเเละเร็วกว่าแผงโซล่าเซลล์ที่มีกำลังวัตต์ต่ำกว่าการเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์แต่ละขนาดต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราจะต้องการใช้ด้วย อุปกรณ์ที่ต้องให้ความสำคัญอีกตัวหนึ่ง คือตัวเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่เราต้องเลือกชนิดและจำนวนของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ควรจะเป็นแบบ DEEP CYCLE เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับแผงโซล่าเซลล์และกังหันลมไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)12 V. ถ้าเราต้องการนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งเป็นกระแสตรง (AC) 220 V เราก็ต้องแปลงกระแสไฟฟ้าโดยใช้ตัวแปลงดังวงจรข้างต้น 

พลังงานแสงอาทิตย์ คือ อะไร 2