บทความแนะนำ

การคำนวณกำลังวัตต์ไฟฟ้าเบื้องต้น 1

การคำนวณกำลังวัตต์ไฟฟ้าเบื้องต้น

การคำนวณกำลังวัตต์ไฟฟ้าเบื้องต้น 2

โซล่าเซลล์ขนาด 10 วัตต์

     การนำแผงโซล่าเซลล์ 10 วัตต์ มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า หมายความว่าแผงโซล่าเซลล์ 10 วัตต์ สามารถผลิตกรแสไฟฟ้าได้ 10 วัตต์ ภายใน 1 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยเเล้วภายใน 1 วัน โซล่าเซลล์สามารถรับแสงแดดได้ถึง 5-8 ชั่วโมง/ 1 วันเราเฉลี่ยแบบต่ำๆในการรับแสงแดด 5 ชั่วโมง / 1 วัน แผงโซล่าเซลล์ 10 วัตต์ รับแสงแดดประมาณ 5 ชั่วโมง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได 50 วัตต์/ 1 วัน (สภาพการทำงานจริงจำนวนชั่วโมงรับแสงแดดมากกว่านี้)

โซล่าเซลล์ขนาด 90 วัตต์

     การนำแผงโซล่าเซลล์ 90 วัตต์ มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าหมายความว่าแผงโซล่าเซลล์ 90 วัตต์ สามารถผลิตกรแสไฟฟ้าได้ 90 วัตต์ ภายใน 1 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยเเล้ว ภายใน 1 วัน โซล่าเซลล์สามารถรับแสงแดดได้ถึง 5-8 ชั่วโมง/ 1 วัน เราเฉลี่ยแบบ ต่ำๆในการรับแสงแดด 5 ชั่วโมง/ 1 วัน แผงโซล่าเซลล์ 90 วัตต์ รับแสงแดดประมาณ 5 ชั่วโมง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 450 วัตต์/ 1 วัน (สภาพการทำงานจริงจำนวนชั่วโมงรับแสงแดดมากกว่านี้)

ชุดโซล่าเซลล์ขนาด 480 วัตต์

     การนำชุดโซล่าเซลล์ 480 วัตต ์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า หมายความว่าชุดโซล่าเซลล์ 90 วัตต์ สามารถผลิตกรแสไฟฟ้าได้ 480 วัตต์ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยเเล้วภายใน 1 วัน โซล่าเซลล์สามารถรับแสงแดดได้ถึง 5-8 ชั่วโมง/ 1 วัน เราเฉลี่ย แบบต่ำๆในการรับแสงแดด 5 ชั่วโมง/ 1 วัน แผงโซล่าเซลล์480 วัตต์ รับแสงแดดประมาณ 5 ชั่วโมง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 2,400 วัตต์/ 1 วัน (สภาพการทำงานจริงจำนวนชั่วโมงรับแสงแดดมากกว่านี้)

     ตู้เย็น 5.5 คิว กินไฟ 800 วัตต์ เสียบไว้ตลอด 24 ชม. ซึ่งค่าประมาณการใช้พลังงานของตู้เย็นจะอยู่ที่ 1,000 วัตต์/ 1 วัน ชุดโซล่าเซลล์ผลิตไฟได้ 2,400 วัตต์/ 1 วัน 2,400-1,000=1,400 วัตต์ ตอนนี้เรามีพลังงานเหลือ 1,400 วัตต์หม้อหุงข้าว 1 ลิตร หุงข้าวประมาณ 25 นาที ใช้พลังไป 200 วัตต์ 1,400 วัตต์-200 วัตต์ เหลือพลังงานไฟฟ้า 1,200 วัตต์ เราเปิด TV เฉลี่ยวันละ 5 ชม. TV กินพลังงาน 65 วัตต์/ 1 ชม. รวม 325 วัตต์ 1,200-325= 875 วัตต์ หลอดไฟ 220 โวลท์ ขนาด 11 วัตต์ 5 หลอด เปิดพร้อมกัน 5 ชั่วโมง 55 วัตต์/ 1 วัน 875 วัตต์-55 วัตต์= 820 วัตต์ ตอนนี้เรามีพลังงานไฟฟ้า 820 วัตต์ ที่ยังไม่ได้ใช้ เราจะเอาพลังงานที่เหลือไปใช้อย่างไรดี

    วัตต์หรือแรงเทียน คือ พลังไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีวัตต์มากก็กินไฟมากกว่าที่มีวัตต์น้อย (ในเวลาเท่ากัน) 1 กิโลวัตต์ คือ 1,000 วัตต์ 1 หน่วยหรือ1 ยูนิต หรือ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คือ พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ เปิดนาน 1ชั่วโมงตัวอย่าง : หลอดไฟหลอดละ 100 วัตต์ จำนวน 10 หลอด รวม 100 X 10 = 1,000 วัตต์ถ้าเปิดนาน 2 ชั่วโมง ทั้ง 10 หลอด จะเปลืองไฟฟ้ารวม = 1,000 วัตต์ X 2 ชั่วโมง = 2,000 วัตต์-ชั่วโมง หรือ = 2 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ = 2 หน่วย หรือ 2 ยูนิต

การคำนวณกำลังวัตต์ไฟฟ้าเบื้องต้น 3